.

Diskutoni me mjekun tuaj kur të nisni mamografitë dhe analizat klinike.

. Kanceri i gjirit, vrasësi “sekret”.

Mirë që rreth 80 për qind e këtyre gjëndrave janë beninje, domethënë masa që nuk i.

Ndjekja e mëtejshme 1.

Kanceri i gjirit është kanceri i dytë më i përhapur te gratë (radhitet pas kancerit të lëkurës). . .

.

. . Për shumicën e grave, kirurgjia do të jetë pjesë e trajtimit.

. .

kirurgjikale e tumorit zakonisht të pasohet nga terapia e rrezatimit.

.

Shtrirja e kancerit, madhësia e gjoksit dhe preferencat tuaja personale do të ndihmojnë të përcaktoni se. .

. Opsionet tuaja mund të përfshijnë një lumpectomy (i quajtur edhe kirurgjia e ruajtjes së gjirit), një mastectomy, ose një mastectomy me rindërtimin e gjirit.

.
Shtrirja e kancerit, madhësia e gjoksit dhe preferencat tuaja personale do të ndihmojnë të përcaktoni se.
Qelizat mund të përhapen (në formën e metastazave) përmes gjirit tuaj në nyjet tuaja limfatike ose në pjesë.

Për shumicën e grave, kirurgjia do të jetë pjesë e trajtimit.

.

SLNB (‘roje’) te kanceri i gjirit mundëson operimin më pak radikal te nënsqetullës, andaj edhe. . .

Opsionet tuaja mund të përfshijnë një lumpectomy (i quajtur edhe kirurgjia e ruajtjes së gjirit), një mastectomy, ose një mastectomy me rindërtimin e gjirit. Transplantin e Mëlçisë; Transplantimi i veshkave; Fertiliteti- IVF; Trajtimet e Kancerit. . . Gati 3 të katërtat e vdekjeve nga kanceri i lëkurës vijnë pikërisht nga kjo sëmundje.

.

Oct 19, 2021 · Shkaqet. Flisni me të rreth përfitimeve dhe rreziqeve të ekzaminimit.

Ai përbëhet nga qeliza që rriten në mënyrë të pakontrolluar.

INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK Gruaja dhe kanceri i gjirit Udhëzues për gruan me kancer gjiri Instituti i Shëndetit Publik Grupi i përgatitjes së broshurës:.

Faza e hershme është faza.

.

Feb 8, 2023 · Kanceri i gjirit është një neoplazi.